pisemne

Tłumaczenia pisemne to wszelkiego rodzaju tłumaczenia zwykłe tekstów pisanych, dokumentów, rysunków, projektów, listów, itp.

 

Do podstawowych kombinacji pisemnych należą kombinacje w kierunkach:
z języka polskiego na język czeski
i z języka czeskiego na język polski.

Tłumaczone teksty są w miarę możliwości dopasowywane do oryginału z zachowaniem układu tekstu pierwotnego.

Do najczęściej wykonywanych przez firmę Czechcontract tłumaczeń pisemnych można zaliczyć:

 

Tłumaczenia ekonomiczne

umowy, wnioski o dofinansowanie, faktury, dokumenty podatkowe i celne

 

Tłumaczenia techniczne

certyfikaty, opisy produktów budowlanych, instrukcje eksploatacji maszyn i urządzeń

 

Tłumaczenia humanistyczne

opisy historyczne, promocja kultury

 

Nasi Klienci dużo zyskują dzięki kompleksowości usług.

Tłumaczenie pisemne stanowi znakomite uzupełnienie usługi tłumaczenia ustnego, pilotowania wycieczki lub międzynarodowych usług kancelaryjnych oferowanych przez firmę Czechcontract.

Potrzebujesz tłumaczenia?

Karty charakterystyki

Firma Czechcontract specjalizuje się w tłumaczeniu kart charakterystyki produktu chemicznego lub innych produktów, które wymagają stworzenia kart charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie Nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Czeskie przepisy drogowe

Dodatkowo firma Czechcontract rozpoznawana jest jako jedyna w Polsce firma pomagająca polskim kierowcom przebywającym za granicą w rozeznaniu się w przepisach ruchu drogowego obowiązujących na terenie Republiki Czeskiej i przygotowująca pisma odwoławcze od kaucji nakładanych na polskie firmy transportowe na terenie Republiki Czeskiej.

Projekty transgraniczne

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się tłumaczenia wniosków o dofinansowanie projektów transgranicznych, wszelkich dokumentów projektowych i korespondencji pomiędzy partnerami projektu.

Realizacja zamówień

 

Dla kogo?

Usługa tłumaczeń pisemnych przeznaczona jest dla osób, które posiadają do tłumaczenia teksty w językach czeskim, polskim i słowackim. Terminy wykonania tłumaczeń są w miarę możliwości dostosowywane do potrzeb zamawiającego.

 

Co i jak?

Zlecenia o wielkości poniżej 5 stron i nie wymagające pracochłonnej obróbki graficznej są z reguły dostarczane następnego dnia.

 

W jaki sposób?

Teksty do tłumaczenia przekazywane są po uprzednim potwierdzeniu przez tłumacza gotowości do przyjęcia zlecenia. Może to nastąpić w trakcie rozmowy telefonicznej lub w odpowiedzi na e-mail zawierający tłumaczony tekst. Jednakże odpowiedź na zapytanie przesłane drogą elektroniczną musi zostać odesłana do 24h od otrzymania zapytania, dopiero wówczas zlecenie uważa się za przyjęte.Masz tekst wymagający tłumaczenia