szkolenia_samorzady

  • [spacer height=”40px”]

    Międzynarodowy rozwój współpracy

  1. 1


Szkolenie dla samorządowców z zakresu strategii międzynarodowej

Dwujęzyczne szkolenie z zakresu strategii współpracy międzynarodowej to wspólny warsztat dla przedstawicieli samorządów, administracji lub instytucji z Republiki Czeskiej i Polski polegający na przygotowaniu planów współpracy w kolejnym okresie programowania, wypracowaniu nowych pomysłów na współpracę i umieszczeniu ich w dokumencie strategicznym.

Program warsztatów przewiduje wyznaczenie najważniejszych celów, określenie priorytetów i wyznaczenie działań, istotnych dla obu regionów i tworzonego przez nich partnerstwa.

Opracowany w trakcie warsztatów zarys strategii współpracy będzie dotyczył mieszkańców współpracujących ze sobą regionów. Na jego potrzeby zostanie przeprowadzona społeczna i infrastrukturalna analiza współpracujących ze sobą regionów, inwentaryzacja zasobów obu regionów i obecnych na szkoleniu instytucji, analiza silnych i słabych stron partnerstwa, nastąpi wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju i stworzony zostanie opis planowanych przedsięwzięć wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań.

Dzięki jasno wyznaczonym celom powstały dokument powinien pobudzić mieszkańców współpracujących regionów do działania i czerpania środków na rzecz lokalnej społeczności.

Dobre opracowanie wymienionego dokumentu może zwiększyć szanse na czerpanie środków nie tylko z funduszy unijnych.

Natychmiastowa konsultacja językowa

Tłumacz czuwa, aby nie dochodziło do przejęzyczeń i opacznego rozumienia prezentowanych treści np. jeśli chodzi o posiadane zasoby.

Bezpośredni kontakt

Wspólna praca samorządowców pozwala na bieżąco sięgać do zagadnień prawa lokalnego, panujących w regionie relacji międzyludzkich, stereotypów, programu organizacji wydarzeń lokalnych, zależności w strukturach lokalnych, promocji i kontaktów z mediami.

Kreatywne metody

symulacje, ćwiczenia, gry, które wspierają współpracę grupową, metody rozwijające komunikację.

Trwały efekt

Długotrwałym i namacalnym efektem dwujęzycznych warsztatów dla samorządowców będzie powstanie strategii współpracy partnerów międzynarodowych.

„Praca na rzecz społeczności lokalnej sprawiała nam zawsze ogromną satysfakcję”

Sebastian Faron – właściciel firmy Czechcontract

Realizacja zamówień

Kiedy i dla kogo?

Usługa szkoleniowa przeznaczona jest dla grup zorganizowanych, złożonych z osób posługujących się językami: czeskim lub polskim. Terminy są uzgadniane w zależności od potrzeb zamawiającego.

Co i jak?

Po umówieniu terminów zostanie zorganizowane pięciodniowe szkolenie dla mieszanej narodowościowo grupy 30-40 osób w wybranej do tego celu lokalizacji, która powinna być oddalona od miejsca stałego pobytu uczestników w celu zapewnienia im komfortu nieprzerwanej pracy. Prowadzący powinni mieć możliwość zapoznania się z istniejącymi w obu regionach dokumentami strategicznymi co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem warsztatów.

W jaki sposób?

Po stronie zamawiającego pozostaje jedynie zaproszenie uczestników, zapewnienie noclegu, posiłków, itp. Firma Czechcontract współpracuje z organizatorami turystyki, którzy mogą zaplanować wspólny pobyt grupy zorganizowanej w odpowiednio dostosowanym do tego celu hotelu, w którym grupa będzie miała zapewnione warunki do pracy nad międzynarodowym dokumentem strategicznym.ZOBACZ CENNIK

Zamów szkolenieKontakt

Aktualności