szkolenia

 • Kolejna wysoka kaucja podczas kontroli w CZ?

   

  Zobacz jak jej uniknąć

 1. 1

 

 

 

Chcesz podnieść kwalifikacje pracowników? Zapytaj o szkolenia dla kierowców

Szkolenia transportowe

Szkolenia z zakresu czeskiego prawa drogowego zostały przygotowane specjalnie dla małych i dużych firm transportowych i spedycyjnych, np.:

 • Szkolenia dla kierowców zorientowane na informowanie kierowców w ruchu międzynarodowym o przepisach drogowych obowiązujących za granicą
 • Szkolenia dla właścicieli firm przewozowych zorientowane na merytoryczne wsparcie przewoźników przy kontaktach z czeskimi urzędami.

Więcej

Szkolenia międzynarodowe

Szkolenia dwujęzyczne zostały przygotowane specjalnie dla instytucji organizujących spotkania, szkolenia i warsztaty z partnerami zagranicznymi, np.:

 • Szkolenie dla samorządowców wspólne warsztaty z zakresu strategii współpracy międzynarodowej dla przedstawicieli samorządów, administracji lub instytucji z Republiki Czeskiej i Polski
 • Szkolenia dla młodzieży transgraniczne warsztaty dwujęzyczne dla młodzieży z Republiki Czeskiej i Polski.

Więcej

Szkolenia językowe

Szkolenia językowe wykonywane na zamówienie a wśród nich:

 • animacja językowa przygotowana specjalnie dla instytucji organizujących spotkania, szkolenia i warsztaty z partnerami zagranicznymi
 • intonacja językowa przygotowana specjalnie dla osób, które chcą udoskonalić posługiwanie się językiem obcym (soliści, aktorzy, podróżnicy i inni)

Więcej

Niektóre z realizowanych przez nas tematów szkoleń Zapytaj o szkolenia szyte na miarę

 

 

Intonacja językowa

Szkolenie dla grupy uczniów z użyciem metod opracowanych przez Czechcontract. Słuchacze poznali brzmienie liter i słówek, dialekty regionalne i nabyli umiejętności korygowania własnego akcentu.

 

 

Szkolenie dla kierowców w ruchu międzynarodowym

Słuchacze poznali przepisy drogowe Republiki Czeskiej, w celu uniknięcia niepotrzebnych mandatów. Nabyli umiejętności rozmowy z czeskimi organami kontrolnymi i zapoznali się z obowiązującymi dokumentami.

 

 

Zakładanie firmy na terenie Republiki Czeskiej i na Słowacji

Słuchacze zapoznali się z różnicami w przepisach i funkcjonowaniu działalności gospodarczej za granicą. Uzyskali wiedzę na temat pozytywów i negatywów prowadzenia działalności w CZ i SK.

 

 

Szkolenie dla właścicieli firm transportowych

Słuchacze zapoznali się z przepisami drogowymi Republiki Czeskiej i uzyskali wiedzę na temat dokumentów, odwołań, postępowań w sprawach wykroczeń drogowych.

 

 

Animacja językowa

Słuchacze poprzez zabawę i gry poznają obcy język i z łatwością zaczynają go stosować w poznanym zakresie.

 

 

Szkolenia miedzynarodowe

Uczestnicy z różnych krajów, dzięki prowadzącemu władającemu kilkoma językami bardziej aktywnie uczestniczą w szkoleniu w grupie złożonej z uczestników różnej narodowości.

Aktualności