tlumaczenia_cs

  • Kromě základní jazykové kombinace, tj. překladů z polštiny do češtiny, češtiny do polštiny, a ze slovenštiny do polštiny, naše společnost vykonává vysoce kvalitní překlady z angličtiny, němčiny, portugalštiny, arabštiny a ostatních jazyků. Překlady vykonáváme starým dobrým způsobem, založeném na individuálním přístupu ke každé zakázce, a některé překlady navíc obohacujeme komentářem překladatele týkajícím se kulturních rozdílů a legislativy.
  1. 1

 

 

 

Vykonáváme následující typy překladatelských služeb

 

 

Překlady a lokalizace

Nabídka překladů je určena veškerým typům instituci, organizaci, firem a individuálních zákazníků, kteří mají zapotřebí přeložit jakoukoliv korespondenci, doklady a úřední písemnosti, lékařské zprávy, dopisy, časopisy, knížky, učebnice atd.

 

 

Tlumočení – konsekutivní

Nabídka tlumočení je určena veškerým institucím, spolkům, společnostem a ostatním zákazníkům. Naše společnost spolupracuje se samosprávou z ČR a Polska, sdruženími, svazy obcí a organizacemi, pořadateli školení a workshopů, neformálními skupiny, sportovními kluby, školkami, základními a středními školy, vysokými školy a ostatními institucemi, které mají partnery v zahraničí a společnostmi, které hledají zahraniční kontakty.

 

 

Tlumočení – simultánní

Společnost Czechcontract spolupracuje s dodavatelem konferenčního vybavení pro simultánní tlumočení a dokáže zajistit simultánní tlumočení vaše konference v polštině, češtině a němčině.

Jak to funguje?

 

Pro koho?

Tlumočnické služby z následujících jazyků: češtiny, polštiny, slovenštiny vykonáváme dle potřeb společností, malých skupin, velkých organizovaných skupin a institucí. V menší skupině může být konsekutivní tlumočení provedeno ve formě šeptané bez nutnosti přerušování hlavního vystoupení. Navíc se tlumočník může zúčastňovat tajných jednání, veřejných proslovů a obchodních jednání mezi obchodními partnery.

 

Co a jak?

Tlumočník potvrzuje dostupnost termínu a připravenost k tlumočení po předchozí telefonické, nebo e-mailové domluvě. Několikadenní tlumočení je nutné objednávat několik měsíců předem.

 

Jakým způsobem?

Na základě objednávky společnost Czechcontract vykonává konsekutivní tlumočení, nebo dynamičtější tlumočení typu liaison. Tlumočník naše společnosti poslouchá pronesené věty, ihned je zpracovává, a posléze předává v cizím jazyce.

Nejnovější zprávy